banner_005
banner_008
banner_001

Truizmem jest już stwierdzenie, że skuteczna ochrona jakiegokolwiek mokradła wymaga zapewnienia czystości jego wód, a ta - likwidacji źródeł zanieczyszczeń znajdujących się w jego zlewni. Chociaż sytuacja w zakresie oczyszczania ścieków bytowych i przemysłowych znacznie poprawiła się w Polsce w ostatnich latach, pamiętać trzeba, że z ekologicznego punktu widzenia bardzo istotny jest tzw. III stopień oczyszczania ścieków, tj. redukcja ilości substancji biogennych.

Aktualności