banner_004
banner_003
banner_006

W konstytucji Szwajcarii, od 1987 roku znajduje się zapis następującej treści: 

Moczary i bagienne krajobrazy o szczególnej piękności i ogólnonarodowym znaczeniu podlegają ochronie. Nie mogą na nich być budowane żadne [budynki], ani dokonywane zmiany gruntów. Wyjątkiem są urządzenia, które służą ochronie bądź dotychczasowemu rolniczemu użytkowaniu moczarów i bagien.

Ukazała się monografia Narwiańskiego Parku Narodowego. Ponad 350 stron wiedzy, znakomici specjaliści i piękne fotografie. Do ściągnięcia w całości za darmo ze strony NPN.

NAUKA DLA PRZYRODY – niedawna (grudzień 2016) inicjatywa naukowców z wydziałów przyrodniczych kilku polskich uniwersytetów oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk. Na stronie https://naukadlaprzyrody.pl/ znajdziemy stanowiska na temat bieżących sporów dotyczących przyrody i środowiska, a na sprawy dotyczące bagien, rzek i gospodarki wodnej na podstronie „WODY I MOKRADŁA” https://naukadlaprzyrody.pl/category/wody-i-mokradla/

ZIEMIA NA ROZDROŻU http://ziemianarozdrozu.pl/ – bardzo ważny naszym zdaniem portal o zmianach w globalnym środowisku, prowadzony przez Marcina Popkiewicza. Mokradłom wprawdzie nie jest poświęcony osobny dział, ale artykułów, gdzie poruszana jest ich rola i konsekwencje degradacji jest wiele

NAUKA O KLIMACIE http://naukaoklimacie.pl/ - najważniejsze i najbardziej rzetelne w polskim internecie źródło wiedzy o przyczynach, mechanizmach i konsekwencjach zmian klimatu. To jeden z najistotniejszych obecnie kontekstów ochrony mokradeł. 

Biuletyny IMCG – comiesięczna solidna porcja newsów o bagnach i torfowiskach z całego świata oraz o działaniach Międzynarodowej Grupy Ochrony Bagien. W każdym biuletynie też informacje o spotkaniach i najświeższych publikacjach: http://www.imcg.net/pages/publications/bulletin.php

Uprawa palm olejowych prowadzi do ogromnej degradacji torfowisk Indonezji i Malezji. Kupuj tylko produkty zawierające olej palmowy ze zrównoważonych upraw lub nie zawierające tego oleju! (Niestety na opakowaniach większości produktów w Polsce nie ma informacji, czy olej palmowy wchodzący w skład produktu został pozyskany w sposób zrównoważony...) Więcej o inicjatywie zmierzającej do wypracowania i wdrożenia światowych standardów zrównoważonych upraw palm olejowych (Roundtable on Sustainable Palm Oil):  http://www.rspo.org/

Aktualności