banner_009
banner_005
banner_003

NAUKA DLA PRZYRODY – niedawna (grudzień 2016) inicjatywa naukowców z wydziałów przyrodniczych kilku polskich uniwersytetów oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk. Na stronie https://naukadlaprzyrody.pl/ znajdziemy stanowiska na temat bieżących sporów dotyczących przyrody i środowiska, a na sprawy dotyczące bagien, rzek i gospodarki wodnej na podstronie „WODY I MOKRADŁA” https://naukadlaprzyrody.pl/category/wody-i-mokradla/

ZIEMIA NA ROZDROŻU http://ziemianarozdrozu.pl/ – bardzo ważny naszym zdaniem portal o zmianach w globalnym środowisku, prowadzony przez Marcina Popkiewicza. Mokradłom wprawdzie nie jest poświęcony osobny dział, ale artykułów, gdzie poruszana jest ich rola i konsekwencje degradacji jest wiele

NAUKA O KLIMACIE http://naukaoklimacie.pl/ - najważniejsze i najbardziej rzetelne w polskim internecie źródło wiedzy o przyczynach, mechanizmach i konsekwencjach zmian klimatu. To jeden z najistotniejszych obecnie kontekstów ochrony mokradeł. 

Aktualności