banner_005
banner_007
banner_003

W konstytucji Szwajcarii, od 1987 roku znajduje się zapis następującej treści: 

Moczary i bagienne krajobrazy o szczególnej piękności i ogólnonarodowym znaczeniu podlegają ochronie. Nie mogą na nich być budowane żadne [budynki], ani dokonywane zmiany gruntów. Wyjątkiem są urządzenia, które służą ochronie bądź dotychczasowemu rolniczemu użytkowaniu moczarów i bagien.

 

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/szwajcaria.html

 

(Moors and wetlands of special beauty and national importance shall be preserved. No buildings may be built on them and no changes may be made to the land, except for the construction of facilities that serve the protection of the moors or wetlands or their continued use for agricultural purposes.

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/201801010000/101.pdf)

Za wprowadzeniem tego zapisu zagłosowała w referendum w 1987 roku większość społeczeństwa, przeciwna planom przeznaczenia torfowiska Rothenthurm na poligon wojskowy. 

Aktualności