banner_006
banner_008
banner_009

 W poniższym zestawieniu znajdują się wybrane przez redakcję serwisu opracownaia dotyczące flory i roślinności torfowisk w Polsce.

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny - 9 tomów, zawierających charakterystykę oraz wskazania dotyczące ochrony siedlisk i gatunków zamieszczonych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej i załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Poradniki skierowane są do pracowników obszarów Natura 2000, pracowników służby leśnej, służb rolnych, przyrodników i wszystkich miłośników przyrody, którzy zajmują się jej ochroną. Miłośników bagien może szczególnie zainteresować tom 2 - Wody słodkie i torfowiska, ale w pozostałych tomach też znajdą ciekawe informacje dotyczące siedlisk bagiennych oraz występujących na obszarach podmokłych gatunków roślin i zwierząt.

Poradniki są dostępne na stronach Ministerstwa Środowiska pod adresem: natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3

International Mire Conservation Group (IMCG) przygotowało, w ramach projektu UNEP-GEF “Integrated management of peatlands for biodiversity and climate change”, poradnik czynnej ochrony torfowisk. Ma to być uniwersalny przewodnik, znajdujący zastosowanie przy ochronie torfowisk we wszystkich rejonach świata. Więcej : www.imcg.net

Poradnik do pobrania

Aktualności