banner_008
banner_006
banner_007

W ramach międzynarodowego, ukończonego w 2020 roku projektu CLEARANCE powstała broszura, w której podsumowane zostały informacje o skuteczności bagiennych stref buforowych (BSB) wzdłuż rzek w oczyszczaniu wód, a także o dodatkowych funkcjach BSB i perspektywach ich wdrażania. Broszura dostępna jest też w języku polskim: Bagienne strefy buforowe - nasze wyjście bezpieczeństwa. 

Na zlecenie PGW Wody Polskie, w 2020 roku powstał Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych. Dokument można pobrać na stronie Wód Polskich: Podręcznik renaturyzacji.

Ministerstwo Środowiska opublikowało w maju 2018 przygotowany przez grono specjalistów podręcznik, zawierający zasady dobrych praktyk w zakresie prac hydrotechnicznych na ciekach. Dokument stanowi ważny krok ku bardziej przyjaznemu dla środowiska gospodarowaniu rzekami w Polsce.

Klub Przyrodników opublikował na początku 2017 roku swoją analizę działania przepisów teoretycznie kontrolujących odmulanie rzek, hakowanie roślinności, usuwanie martwych drzew, zabudowę wyrw itp. czyli tzw. "prace utrzymaniowe".

Opracowanie Klubu Przyrodników Jak się troszczyć o rzekę na podstawie prawa Unii Europejskiej do pobrania tutaj.

Opracowanie WWF Polska z 2010 roku pt. Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Celem opracowania było zaprezentowanie odpowiedzi na pytanie na ile realny i efektywny ekonomicznie jest scenariusz rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. 

http://www.wwf.pl/fakty_ciekawostki/biblioteka/?5202/Analiza-uwarunkowan-i-efektywnosci-ekonomicznej-rozwoju-Odrzanskiej-Drogi-Wodnej

Aktualności