banner_007
banner_006
banner_001

Ministerstwo Środowiska opublikowało w maju 2018 przygotowany przez grono specjalistów podręcznik, zawierający zasady dobrych praktyk w zakresie prac hydrotechnicznych na ciekach. Dokument stanowi ważny krok ku bardziej przyjaznemu dla środowiska gospodarowaniu rzekami w Polsce.

Dokumenty można pobrać na stronie Ministerstwa: Katalog dobrych praktyk, lub poniżej:

Streszczenie /Summary

Katalog dobrych praktyk

Załączniki: A, B1, B2, C, D, E, F, G.

Aktualności