banner_006
banner_003
banner_005

Na zlecenie PGW Wody Polskie, w 2020 roku powstał Podręcznik dobrych praktyk renaturyzacji wód powierzchniowych. Dokument można pobrać na stronie Wód Polskich: Podręcznik renaturyzacji.

Aktualności