banner_005
banner_007
banner_004

Klub Przyrodników opublikował na początku 2017 roku swoją analizę działania przepisów teoretycznie kontrolujących odmulanie rzek, hakowanie roślinności, usuwanie martwych drzew, zabudowę wyrw itp. czyli tzw. "prace utrzymaniowe".

Dokument do pobrania podd adresem: http://www.kp.org.pl/pdf/stanowiska/wodne/2017-01-10_Doswiadczenia_KP_art%20118%20ver%2020170110.pdf

Oprócz analizy, w załącznikach jest zebrana wiedza na temat oddziaływania takich prac na gatunki i siedliska przyrodnicze, roli martwych drzew w rzece, naturalnej dynamiki rzek - czyli argumenty merytoryczne, dlaczego ograniczanie takich prac jest ważne. Może się przydać każdemu w obronie swojej rzeki. Warto wiedzieć, że od 1.01.2017 RDOŚie mają obowiązek w ciągu 3 dni publikować wpływające do nich od WZMiUW i RZGW zgłoszenia zamiaru przystąpienia do "prac utrzymaniowych", co pozostawia pewne pole do reakcji społecznych.

Aktualności