banner_004
banner_006
banner_003

Jeśli z okazji świąt, urodzin bądź każdej innej chcielibyście sprawić bliskim lub sobie prezent z sensem, bez zbędnych opakowań i plastiku, wspierając przy tym nasze działania na rzecz ochrony i odtwarzania mokradeł, zachęcamy do przekazania darowizny w wysokości min. 30 zł i otrzymania imiennego zaświadczenia na jednym z bagiennych wzorów. Możesz je wydrukować, oprawić w ramkę i wręczyć w ramach prezentu lub od razu powiesić na ścianie.

 
 opp1  

Przekaż nam 1,5% podatku

Aby przekazać 1,5% podatku dochodowego na Centrum Ochrony Mokradeł, wpisz w rocznym zeznaniu podatkowym nasz numer KRS.

Nasz numer KRS to: 0000109564. Więcej informacji o 1,5% na CMok znajdziesz tutaj.

  

 proc1  

Przekaż nam 1% swojego przychodu w ramach inicjatywy 1% for the Planet

Światowy ruch 1% for the Planet ma na celu wsparcie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska poprzez zainspirowanie przedsiębiorców i prywatnych darczyńców do przekazywania co roku 1% swojego przychodu na rzecz wybranych organizacji.

Centrum Ochrony Mokradeł dołączyło do sieci organizacji wspieranych przez 1% for the Planet w 2021 roku.

Jak to działa? Dowiesz się tutaj.

Nasz profil znajdziesz tutaj.

  

 dar1  

Przekaż darowiznę na cele statutowe

Już od ponad 20 lat działamy na rzecz ochrony mokradeł. Obejmujemy ochroną wybrane ekosystemy bagienne. Opiniujemy i konsultujemy polityki i przedsięwzięcia związane z mokradłami, współpracując z instytucjami państwowymi, uczelniami i organizacjami pozarządowymi. Prowadzimy działania edukacyjne i popularyzujące wiedzę o mokradłach. Interweniujemy w sytuacjach konfliktowych.

Wesprzyj nasze działania, żebyśmy mogli działać sprawniej!

Nr konta: 25 1240 1040 1111 0011 2517 2014, z dopiskiem “darowizna na cele statutowe”.

 dar2  

Wrzuć pieniądze w błoto - pomóż nam ponownie nawodnić osuszone torfowiska - dla klimatu i przyrody

Pozyskane środki przeznaczymy na działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych z osuszonych torfowisk poprzez ich ponowne nawodnienie (wykup gruntów, promocję i wsparcie rolnictwa bagiennego, wypracowanie mechanizmu offsetu emisji).

Więcej informacji o akcji tutaj.

Nr konta: 25 1240 1040 1111 0011 2517 2014, z dopiskiem “wrzucam pieniądze w błoto”.

 dar3  

Chroń z nami najcenniejsze torfowiska

Zakup działek w dolinie Rospudy, jednym z najbardziej niezwykłych bagien w naszym kraju, wyznaczył początek nowego kierunku w działaniach CMok, którym ma być zabezpieczenie cennych mokradeł z myślą o ich trwałej ochronie biernej. Jakiekolwiek zmiany powodujące zaburzenie stosunków wodnych, czy wpływające na dynamikę naturalnych procesów w tych wrażliwych ekosystemach mogą mieć charakter nieodwracalny, dlatego tak ważne jest to, by zabezpieczyć je przed szkodliwą ingerencją.

Więcej o naszych działaniach w dolinie Rospudy przeczytasz tutaj.

Nr konta: 25 1240 1040 1111 0011 2517 2014, z dopiskiem “darowizna na cenne przyrodniczo bagna”.

 

 

opp2

 

 

 

 

Mamy status Organizacji Pożytku Publicznego, w związku z czym przekazane nam darowizny można odpisać od podatku dochodowego - jak to zrobić, przeczytasz tutaj.

 

 

 

 


cumulus 

 

Polska firma Cumulus, produkująca odzież i sprzęt outdoorowy, wspiera nas od końca 2020 roku, m.in. w ramach inicjatywy 1% for the Planet

Dzięki wsparciu Cumulusa mogliśmy zatrudnić na pełen etat pracowniczkę odpowiedzialną m.in. za wykup cennych przyrodniczo bagien, wykupić pierwsze grunty w dolinie Rospudy, a także pokryć wszelkie koszty z tym związane.

W ramach zorganizowanej w 2021 roku akcji Save the Swamps - Green Friday, Cumulus przeznaczył cały dochód ze sprzedaży wybranych produktów (ponad 200 tys. zł!) na wykup prywatnych działek na osuszonym torfowisku i ich ponowne nawodnienie.

  

 1  

Fundusz Izy Mier

Fundusz został utworzony przez bliskich Izy po Jej przedwczesnej śmierci 25 kwietnia 2021 roku.

Celem Funduszu jest wykup cennych przyrodniczo gruntów mokradłowych oraz upamiętnienie Izy poprzez ich ochronę i stworzenie społecznego rezerwatu przyrody.

Więcej informacji o Funduszu znajdziesz tutaj.

1

 

Razem z firmą AECO działamy na rzecz zwiększenia skali odtwarzania osuszonych torfowisk w Polsce w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wspierania świadczenia innych usług ekosystemowych.

Więcej informacji nt. misji AECO na stronie: www.aeco.earth

 

ECF logo no background

 

Dzięki wsparciu European Climate Foundation (ECF) prowadzimy dialog z rolnikami i właścicielami gruntów na temat roli powstrzymania odwadniania torfowisk w ograniczaniu zmiany klimatu i ochronie zasobów wodnych. Opracowany model współpracy w ramach systemu kompensacji emisji dwutlenku węgla ma umożliwić zwiększenie skali restytucji torfowisk w Polsce.

ECF jest wiodącą inicjatywą filantropijną działającą na rzecz walki z kryzysem klimatycznym poprzez wspieranie rozwoju społeczeństwa o zerowej emisji netto na poziomie krajowym, europejskim i globalnym.

 

Daibau grafika

 

Centrum Ochrony Mokradeł przyłączyło się do programu charytatywnego powstałego pod patronatem portalu Daibau – jednego z czołowych przedstawicieli branży budowlanej. Celem inicjatywy „Dobre uczynki czynią bohaterów” jest łączenie inwestorów i firm z branży z organizacjami społecznymi, aby wspólnie zwiększać skalę i zakres działań na rzecz osób potrzebujących oraz przyrody.

 

 

Aktualności