banner_003
banner_009
banner_008

2 lutego 2016 r. minęło 45 lat od podpisania w irańskiej miejscowości Ramsar „Konwencji o obszarach wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego”, potocznie nazywanej Konwencją Ramsarską. 31 stycznia odbyła się z tej okazji otwarta konferencja zorganizowana przez stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł oraz Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskutowano o roli mokradeł w zrównoważonym rozwoju, w tym w szczególności o rzekach – o presji wywieranej na nie przez człowieka i o negatywnych skutkach takich działań dla ekosystemów oraz dla nas samych. Rozmawiano m.in. o transporcie wodnym, który jest przedstawiany ostatnio w polskich mediach jako ekologiczna alternatywa dla transportu drogowego, podczas gdy koszty środowiskowe przystosowania wód śródlądowych do żeglugi i transportu wodnego są olbrzymie.

Na naszej stronie zamieszczamy wnioski i podsumowanie konferencji.

31 stycznia 2016 r. Centrum Ochrony Mokradeł i Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na Światowy Dzień Mokradeł.

Z dniem 30 września 2015 zakończył się projekt CMok "Społeczna kontrola zarządzania ekosystemami rzecznymi w Polsce". Podsumowanie i wnioski z projektu zamieszczamy tutaj.

Zostań „Poszukiwaczem nadwarciańskich skarbów”!

Park Narodowy "Ujście Warty" zaprasza do udziału w grze terenowej pt. "Poszukiwacze nadwarciańskich skarbów".

Park Narodowy „Ujście Warty” zaprasza w dniach od 25 sierpnia do 30 listopada 2015 roku do swojej siedziby w Chyrzynie, gdzie będzie można obejrzeć ponownie część pokazu filatelistycznego Pana Mariana Jasickiego pt. Co kryją nadwarciańskie mokradła? Ten zaprzyjaźniony z Parkiem, gorzowski filatelista, zaprezentuje przyrodę Parku Narodowego "Ujście Warty" na znaczkach pocztowych. Zbiór Pana Mariana został wykonany wg układu fenologicznego. Prezentowana aktualnie część zbioru przedstawia gatunki ptaków, charakterystyczne dla okresów: wiosna, lato, jesień.

W dniach 1-4 września 2015 r. Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody ZUT w Szczecinie, Klub Przyrodników, Katedra Botaniki Uniwersytetu Szczecińskiego i Szczecińskie Towarzystwo Naukowe organizują konferencję „Torfowiska Polski – ochrona, restytucja, monitoring”. Rozpocznie się sesją naukową, a skończy sesją terenową. Szczegóły na witrynach organizatorów, m.in. Klubu Przyrodników.

W środę 22 kwietnia przypada kolejny Dzień Ziemi. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić wszystkich na pokaz filmu "Home: SOS Ziemia" i dyskusję z Marcinem Popkiewiczem.

Zapraszamy na prelekcje o ochronie i ekologii cietrzewia, kóre organizuje STOP. Spotkanie odbędzie się 25 marca o godzinie 18 w sali konferencyjnej warszawskiego ZOO.

Zapraszamy na wycieczkę - Poszukiwania wiosny w Parku Narodowym „Ujście Warty”. Spotkanie w poszukiwaniu wiosny odbędzie się 29 marca 2015 roku od godziny 9:30

19 marca 2015 w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej odbyło się spotkanie członków organizacji przyrodniczych (WWF, CMok, KP, TBOP, TnZ) z wykonawcami aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarze dorzeczy/aktualizacji Programu Wodno-Środowiskowego Kraju (Mott MacDonald), z udziałem KZGW, MŚ i GIOŚ. Poruszono głównie kwestię licznych prac "utrzymaniowych", które są wykonywane na ciekach mało zauważanych przez zarządzających wodami "rządowymi" i Państwowy Monitoring Środowiska. Niestety, plany utrzymaniowe i plany gospodarowania wodami oraz Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym nie są zbyt skoordynowane. W aPWŚK nie da się wpisać po prostu zakazu wykonywania prac takich czy innych. Może jednak uda się przynajmniej wypracować kodeks dobrych praktyk oraz wybrać parę rzek (nieobjętych ochroną rezerwatową), które powinno się zostawić samym sobie. To podobno nie będzie ostatnie takie spotkanie. Trudniejsze może być z przedstawicielami WZMiUW-ów.

Aktualności