Pod koniec września 2014 roku w Mielniku odbył się obóz dla wolontariuszy, podczas którego z murawy kserotermicznej na Górze Rowskiej wygrabiona została nagromadzona przez lata warstwa igliwia oraz wojłoku. Jeszcze w zeszłym roku większość murawy porośnięta była głównie sosnami, dereniem i tarniną. Jesienią 2013 roku usunięty został nalot drzew i krzewów, zaś we wrześniu 2014 roku wykoszone zostały odrosty. Ze względu na wieloletni brak wypasu, na nieużytkowanej murawie nagromadził się wojłok, a w miejscach porośniętych przez sosny wytworzyła się gruba warstwa ścióły, złożona przede wszystkim z wolno rozkładającego się igliwia. Obecność martwej materii organicznej w takiej ilości zwiększa wilgotność i żyzność, a igliwie dodatkowo zakwasza podłoże, co w efekcie prowadzi do zmiany warunków siedliskowych. Nawet po usunięciu drzew i krzewów, zwarta warstwa ścióły uniemożliwia rekrutację siewek roślin kserotermicznych. By przerwać ten proces, wolontariusze dokładnie wygrabili murawę na Górze Rowskiej i usunęli z niej zebraną biomasę.

 

14_J_KUCH.jpg11_M_GAL.jpg16_P_KULESZA.jpg2_M_GALa.jpg12_P_KULESZA.jpg9_M_GAL.jpg10_M_GAL.jpg15_P_KULESZA.jpg3_M_GALa.jpg8_M_GAL.jpg1_J_KUCH.jpg4_M_GAL.jpg17_J_KUCH.jpg6_M_GAL.jpg7_M_GAL.jpg13JKUCH.jpg5_M_GAL.jpg

Aktualności