banner_006
banner_001
banner_004

International Mire Conservation Group (IMCG) - międzynarodowe stowarzyszenie skupiające specjalistów zajmujących się propagowaniem wiedzy na temat mokradeł a tam gdzie zaistnieje potrzeba, służącyh pomocą przy ich ochronie. Ważnym elementem działalności tej grupy jest wymiana informacji i doświadczeń wśród jej członków. Więcej informacji na stronie: www.imcg.net - strona w języku angielskim. IMCG wydaje czasopismo Mires and Peat -  czasopismo indeksowane na tzw. liście filadelfijskiej, obejmujące szeroki zakres zagadnień dotyczących torfowisk i torfu, stworzone przez International Mire Conservation Group (IMCG) i International Peat Society (IPS). Internetowy dostęp do publikowanych artykułów będzie bezpłatny. Informacje dla autorów i pierwszy numer dostępne są pod adresem: www.mires-and-peat.net

Greifswald Mire Centre - jedno z najważniejszych w Europie centrów eksperckich dotyczących ekologii i ochrony torfowisk. Klaster obejmujący m.in. Instytut Botaniki i Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu w Greifwaldzie oraz Fundację prof. Michaela Succowa. Strona www jest pełna ważnych i ciekawych informacji: http://www.greifswaldmoor.de/

Wetlands International - międzynarodowa organizacja "non-profit", której celem jest ochrona, odtwarzanie i zapewnianie mądrego zrównoważonego użytkowania ekosystemów mokradłowych. Prowadzi działania w ponad 120 krajach świata. Za główny cel postawiono sobie zachowanie istniejących i odtwarzanie zniszczonych mokradeł, ich zasobów i różnorodności biologicznej poprzez badania, wymianę informacji oraz działania ochronne. Więcej informacji: http://www.wetlands.org - strona w języku angielskim.

Wetlans International European Asociation. Więcej na https://europe.wetlands.org/

International Peatland Society (dawniej International Peat Society) - międzynarodowa organizacja skupiająca zarówno osoby, jak i firmy, czy inne organizacje, skupiająca się – według aktualnego (2017) opisu na stronie – na „odpowiedzialnym” i „mądrym” użytkowaniu torfowisk. Założona w 1968 r. w Kanadzie, przez wiele lat skupiała przede wszystkim osoby i firmy związane z przemysłem torfowym i wielkoskalowym rolnictwem na osuszonych torfowiskach. Obecnie zarówno członkowie, jak i tematyka IPS reprezentują znacznie szerszy wachlarz zagadnień torfowiskowych. Międzynarodowa strona internetowa IPS jest dobrym źródłem wiedzy o torfie i torfowiskach, natomiast strony niektórych krajowych organizacji IPS wciąż pozostawiają wiele do życzenia pod względem obiektywizmu. Więcej na http://www.peatsociety.org/

Sustainable Eel Group - organizacja starająca się uratować przed wyginięciem węgorza, gatunek krytycznie zagrożony wg IUCN. Więcej na http://www.sustainableeelgroup.org/

Northern Peat Fire Working Group - grupa naukowców zajmujących się pożarami torfowisk w strefie borealnej. Więcej na http://www.uoguelph.ca/~peatfire/Peat_Fire/Home.html

Global Environmental Centre - organizacja pozarządowa z siedzibą w Malezji, zaangażowana w sprawy ochrony torfowisk Azji Południowo-Wschodniej Indonezji. Więcej na: http://www.gec.org.my/index.cfm?&menuid=28

Bahna - białoruska organizacja zajmująca się ochroną bagien. Więcej na http://bahna.land/

Irish Peatland Conservation Council - pozarządowa organizacja z ponad dwudziestoletnim stażem. Prowadzą wiele prac dotyczących ochrony czynnej irlandzkich torfowisk. Do głównych działań należy tworzenie nowych torfowiskowych rezerwatów przyrody, renaturyzaja zniszczonych mokradeł i edukacja. Więcej Informacji: www.ipcc.ie - strona w języku angielskim.

The Society for Ecological Restoration International - organizacja "non-profit" skupiająca osoby i organizacje z całego świata zainteresowane odtwarzaniem ekosystemów i zarządzaniem nimi. Samo stowarzyszenie nie prowadzi działań ochronnych, ponieważ jego głównym zadaniem jest promowanie odtwarzania ekosystemów jako środka służącego zachowaniu różnorodności życia na Ziemi oraz ustalanie zasad współistnienia przyrody i kultury. W tym celu stowarzyszenie organizuje i sponsoruje konferencje, warsztaty oraz innego typu działania szerzące wiedzę. Więcej informacji na stronie www.ser.org - strona w języku angielskim.

The Society of Wetland Scientists - Organizacja "non-profit" promująca wiedzę dotyczącą ekosystemów mokradłowych i zajmująca się wymianą informacji. Skupia ok. 4000 członków z całego świata. Więcej informacji na www.sws.org - strona w języku angielskim.

Spolocnost Pre Ochranu Vtactva Na Slovensku (SOVS) - Słowacka organizacja stowarzyszona w Birdlife International zajmująca się nie tylko ochroną ptaków, ale też ich siedlisk. Na stronie można znaleźć informacje o prowadzonych działaniach i podejmowanych interwencjach. Więcej na www.sovs.sk - strona w języku słowackim.

Štátna Ochrana Prírody Slovenskej Republiky (Państwowa służba ochrony przyrody Republiki Słowacji) - strona, na której znaleźć można rządowe programy zachowania ginących gatunków i biotopów, informacje dotyczące inwentaryzacji i ochrony mokradeł czy Słowacką Czerwoną Księgę Roślin. Poza tym są tu informacje na temat prawa słowackiego, programów rolnośrodowiskowych, sieci Natura 2000 i wielu innych spraw dotyczących ochrony przyrody. Wiecej informacji: www.sopsr.sk - strona w języku słowackim.

The Wildfowl & Wetlands Trust - jest największą w Wielkiej Brytanii międzynarodową organizacją zajmującą się bagnami. Jej misją jest zachowanie obszarów podmokłych wraz z całą ich różnorodnością biologiczną. Została założona w 1946 roku i do tej pory wynikiem jej działalności jest 9 ośrodków, gdzie można poznać bliżej przyrodę związaną z mokradłami. Czytaj więcej na: www.wwt.org.uk - strona w języku angielskim.

Wetlands & Water Resources - Program prowadzony przez IUCN, mający na celu zapewnienie ochrony i zrównoważonego użytkowania mokradeł, tak, aby prócz człowieka zyskała także przyroda. Więcej na stronie: iucn.org/themes/wetlands

Daphne - Institut for Applied Ecology (Słowacja) - DAPHNE zajmuje się projektami dotyczącymi ochrony łąk i pastwisk, w szczególności tych podmokłych, na obszarze całej Słowacji. Instutut zatrudnia własnych ekspertów, którzy na podstawie wielokierunkowych badań proponują najkorzystniejsze rozwiązania i sposoby zarządzania obszarami podmokłymi. Więcej informacji na www.daphne.sk

Le groupe tetras vosges (gtv) - francuska organizacja zajmująca się ochroną głuszca i jarząbka w rejonie Wogezów we Francji. Na stronie można znaleźć między innymi informacje o liczebności, stanie zachowania populacji, etc.. Więcej na groupetetrasvosges.free.fr - strona w języku francuskim.

Northern Prairie Wildlife Research Center (NPWRC) - amerykańska strona rządowa zapewniająca wszelkie informacje naukowe związane z geologią, zasobami biologicznymi, hydrologią czy geografią. Jest to miejsce, gdzie znaleźć można mnóstwo ciekawych informacji poświęconych przyrodzie (w tym dużej liczbie obszarów podmokłych) północnej części Wielkich Równin, poczynając od artykułów poglądowych, przez programy ochrony po bazę danych literaturowych. Więcej informacji na http://www.npwrc.usgs.gov - strona w języku angielskim.

Wodny Portal UNESCO - stworzony po to, aby ułatwić dostęp do znajdujących się w internecie informacji dotyczących wód słodkich. Znaleźć tu można między innymi odnośniki do programów UNESCO, działań, wydarzeń czy organizacji związanych z wodami słodkimi. Więcej na http://www.unesco.org/water/ - strona w języku angielskim.

  

i wiele, wiele innych...

Aktualności