banner_005
banner_008
banner_007

Nasz kraj może zdecydować o przyjęciu rozporządzenia Nature Restoration Law (NRL) przez Radę ds. Środowiska na obradach 17 czerwca br. Jeśli chcemy bezpieczeństwa dla Polski i Europy, nie wystarczą inwestycje w obronność. Potrzebujemy prawa, które odbuduje naturę i zapewni nam ochronę przed skutkami zmian klimatu np. suszami czy powodziami. Natura Ratuje Ludzi, ale musimy jej to umożliwić, przywracając zniszczone ekosystemy. Decydujący głos w tej sprawie należy do Polski. O poparcie NRL apelują do Premiera Tuska ministrowie państw UE, organizacje pozarządowe i naukowcy.

 

POLSKA ratuje nature grafika

 

Oświadczenie polskich organizacji pozarządowych w związku z opublikowanym we wtorek 14 maja br. listem otwartym ministrów państw członkowskich UE zasiadających w Radzie ds. Środowiska popierających przyjęcie rozporządzenia Nature Restoration Law (NRL), skierowanym do państw, które nie wyraziły dla niej poparcia, w tym: Polski, Szwecji, Holandii, Włoch oraz Węgier. Wzywają w nim do opowiedzenia się za NRL na zbliżającym się posiedzeniu Rady ds. Środowiska w dniu 17 czerwca br.

 

List otwarty z prośbą o poparcie unijnego prawa o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law) podpisany przez 215 polskich naukowców

 

140 europejskich organizacji społecznych apeluje o przepisy chroniące przyrodę

 

NRL to korzyści dla nas wszystkich, także rolnictwa  - przegląd korzyści dla społeczeństwa z wprowadzenia NRL

 

Prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych – jakie wyzwania stawia przed Polską? - wyjaśnienie punkt po punkcie: (1) co jest zapisane w kolejnych rozdziałach NRL, (2) do czego zobowiązywałyby Polskę zapisy NRL, (3) które wymogi NRL Polska już de facto wdrożyła, a które wymagają podjęcia pilnych działań.

 

Nagrania wystąpień naukowców i aktywistów podczas pikiety Tak dla Nature Restoration Law, 22 kwietnia 2024 w Warszawie

 

Polski głos poparcia dla ratowania przyrody przez wprowadzenie NRL można wyrazić m.in. w petycji Avaaz: https://secure.avaaz.org/campaign/pl/nature_restoration_law_pl_loc/

Aktualności