banner_001
banner_008
banner_009

Zamieszczamy uwagi Centrum Ochrony Mokradeł złożone w ramach  konsultacji społecznych ekspertyzy dotyczącej opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005, wykonanej na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku.

Treść ekspertyzy zamieszczony na stronie RDOŚ w Białymstoku w ramach konsultacji społecznych (plik skompresowany)

Uwagi CMok 

 

Aktualności