banner_001
banner_004
banner_008

Ministerstwo Rolnictwa w dniu 28 lutego 2023 ogłosiło konsultacje społeczne projektu Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Konsultacje trwają do 6 marca 2023. 

Projekt Rozporządenia

Pismo przewodnie, z którego można się dowiedzieć, że "konieczność skrócenia czasu na uzgodnienie przedmiotowego projektu rozporządzenia, wynika z terminu, w którym przewidziano wejście w życie rozporządzenia, tj. z dniem 15 marca 2023 r., a zatem z dniem rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027". 

Czasu na rozpatrzenie ewentualnych uwag Ministerstwo przewidziało zatem również bardzo mało. 

 

Aktualności