banner_009
banner_003
banner_008

W związku z doniesieniami o rozwijaniu zasieków z drutu żyletkowego wzdłuż granicznego odcinka rzeki Bug, Centrum Ochrony Mokradeł informuje w piśmie skierowanym dziś do Premiera RP o prawdopodobnych poważnych konsekwencjach przyrodniczych i środowiskowych tego przedsięwzięcia i apeluje o ponowne rozważenie instalacji zasieków.

 

drut nad Bugiem

Zasieki na brzegu Bugu, źródło: https://www.lublin112.pl/estonscy-zolnierze-pomagaja-przy-budowie-tymczasowego-ogrodzenia-na-granicy-zdjecia/?galleryPage=1#l112_gallery_276826

 

Zasieki z drutu żyletkowego stanowią trudną do przebycia przeszkodę nie tylko dla ludzi, ale także, a może tym bardziej, dla zwierząt. Brzeg rzeki to niezwykle bogate środowisko życia. Zwracamy uwagę, że dostęp do brzegu rzeki, jako wodopoju i miejsca żerowania, jest warunkiem funkcjonowania na terenach nadrzecznych większości dużych i średnich ssaków, dla których zasieki staną się śmiertelną pułapką, np. jeleni, łosi, saren, bobrów, wydr, wilków, lisów.


Kluczowymi dla zrozumienia wpływu rozciągniętych wzdłuż rzeki zasiek na przyrodę faktami, jest bardzo duża zmienność poziomu wody w rzece i znacząca dynamika ekosystemów nadrzecznych. Bug jest rzeką o bardzo częstych wezbraniach, zatem zasieki regularnie znajdować się będą pod wodą lub w pobliżu jej powierzchni. W takiej sytuacji nietrudno wyobrazić sobie, że będą stanowić zagrożenie dla ryb, płynących rzeką ssaków oraz ptaków wodno-błotnych, w szczególności nurkujących. Wiele z zagrożonych gatunków zwierząt to gatunki chronione prawem polskim i unijnym (Dyrektywą Siedliskową i Ptasią).


Brzeg rzeki to również ekosystem bardzo dynamiczny, o bujnym rozwoju roślinności. Nietrudno przewidzieć, że rozciągnięte na brzegu zasieki w ciągu jednego sezonu będą przerośnięte gęstą roślinnością zaroślową – np. roczne przyrosty wierzb mogą przekraczać metr wysokości. W druty wplączą się płynące rzeką drzewa, które kierowane silnym w czasie wezbrań nurtem zmienią położenie zasiek. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę erozyjno-sedymentacyjne działanie rzeki, które również spowoduje ich przemieszczenie się w korycie rzeki. To wszystko spowoduje, że raz rozpostarte zasieki będzie bardzo trudno usunąć, a nawet zauważyć.

 

Pełna treść pisma 

Aktualności