banner_007
banner_005
banner_009

Klub Przyrodników opublikował na początku 2017 roku swoją analizę działania przepisów teoretycznie kontrolujących odmulanie rzek, hakowanie roślinności, usuwanie martwych drzew, zabudowę wyrw itp. czyli tzw. "prace utrzymaniowe".

Opracowanie Klubu Przyrodników Jak się troszczyć o rzekę na podstawie prawa Unii Europejskiej do pobrania tutaj.

Opracowanie WWF Polska z 2010 roku pt. Analiza uwarunkowań i efektywności ekonomicznej rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. Celem opracowania było zaprezentowanie odpowiedzi na pytanie na ile realny i efektywny ekonomicznie jest scenariusz rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej. 

http://www.wwf.pl/fakty_ciekawostki/biblioteka/?5202/Analiza-uwarunkowan-i-efektywnosci-ekonomicznej-rozwoju-Odrzanskiej-Drogi-Wodnej

Wydany przez River Restoration Centre i Polska Zieloną Sieć w 2006 roku podręcznik pt.: Przyjazane naturze kształtowanie rzek i potoków, (tłumaczenie anglojęzycznej pozycji: Manual of River Restoration Techniques). Książka do pobrania w formacie pdf: http://straznicy.natura2000.pl/imgturysta/file/rzeki.pdf

Błachuta i in. 2011., Podręcznik dobrych praktyk w gospodarce wodnej na terenach nizinnych – wybrane zagadnienia. Podręcznik opracowano na zlecenie: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu:

http://archiwumbip.poznan.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4562:podrcznik-dobrych-praktyk-w-gospodarcewodnej-na-terenach-nizinnych-wybrane-zagadnienia&catid=44:prezentacje

Poradnik Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich, wydany przez Ministerstwo Środowiska w 2005 roku: http://www.krakow.rzgw.gov.pl/download/Zasady_dobrej_praktyki.pdf

Aktualności